Dệt satin cao cấp Loft & Manor 2019

  • Loại:
  • Chất Liệu:
  • Đơn Vị:
  • Chiều Cao:
  • Chiều Dài:
  • Màu:
  • Đường Biên:
  • Cắt Nhiệt:
  • Cắt Sóng Âm:
  • Ủi:

Liên Hệ Đặt Hàng

Hotline:

- 0949 3040 79

- 08.3502 6491

Email : apsara-vina@yahoo.com

Chi Tiết

Loại:

Chất Liệu:

Đơn Vị:

Chiều Cao:

Chiều Dài:

Màu:

Đường Biên:

Cắt Nhiệt:

Cắt Sóng Âm:

Ủi:

Description

TƯ VẤN